• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ผลงานผู้ประกอบการ

          วันที่ 8 สิงหาค …

ที่ปรึกษาทางธุรกิจและบริห …

  ผู้ประกอบการ ระดับ star …

      ผู้ประกอบการ ระดับ …

วันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 เ …

ผู้ประกอบการระดับ Start-u …

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ …

       ในวันที่ 31 สิงหาค …

     ชมรมผู้ประกอบการนักศ …

    ภาพบรรยากาศ โครงการพั …

       วันที่ 19 สิงหาคม …

      วันที่ 19 สิงหาคม 2 …

        เจ้าหน้าที่สถานบ่ …

          โครงการเมืองสมุ …

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ส …

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ส …

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิ …

     สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ …

การสัมมนาผู้บริหารและเจ้า …

24-26 เม.ย.UBI มรอ.เข่าร่ …

กิจกรรม NUBIC

74,205 total views, 40 views today

Powered by Nirvana & WordPress.