• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เปิดรับสมัคร นักศึกษา ศิษย์เก่า(จบการศึกษาไม่เกิน 5ปี) และ ผู้ประกอบการ

อ่านต่อ

1,431 total views, 1 views today

เข้าพูดคุยและตอบข้อซักถามเบื้องต้น และเงื่อนไข แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกอบการที่จะได้รับการบ่มเพาะธุรกิจในด้านต่างๆ

อ่านต่อ

421 total views, no views today