• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร “การทำธุรกิจจากการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์”

อ่านต่อ

471 total views, 1 views today

การสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

อ่านต่อ

15,703 total views, 6 views today

เข่าร่วมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

อ่านต่อ

15,564 total views, 6 views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ลานสมเด็จพระนเรศวร

อ่านต่อ

258 total views, 1 views today

บุคลากรสถานบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ประกอบการ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

382 total views, 1 views today