• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาด, การขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

อ่านต่อ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชาลีน เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้า ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14

อ่านต่อ

การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่การพัฒนาระยะที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

อ่านต่อ