• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาด, การขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ

3,278 total views, no views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

อ่านต่อ

3,280 total views, no views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชาลีน เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้า ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14

อ่านต่อ

2,598 total views, no views today

การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่การพัฒนาระยะที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

อ่านต่อ

598 total views, 2 views today