• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

อ่านต่อ

472 total views, 1 views today

ประชุมและลงพื้นที่ เพื่อเตรียมนิทรรศการในการต้อนรับคณะรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาตร์

อ่านต่อ

457 total views, no views today

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าฟังนโยบายและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านต่อ

367 total views, 1 views today

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านต่อ

329 total views, no views today

รับสมัครผูุ้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ ผู้ยื่นขอ OTOP และผูุ้เป็น OTOP ทุกระดับดาว / ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

อ่านต่อ

334 total views, no views today

ขอเชิญ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ฟรี!!!! กับโครงการ “การเตรียมเอกสารและสถานที่เพื่อรับเลขจดแจ้ง อย. และการตลาดสำหรับธุรกิจเครื่องสำอาง”

อ่านต่อ

464 total views, no views today