• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าพูดคุยและตอบข้อซักถามเบื้องต้น และเงื่อนไข แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกอบการที่จะได้รับการบ่มเพาะธุรกิจในด้านต่างๆ

อ่านต่อ

407 total views, 2 views today