• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจและบริหารจัดการ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ได้นำผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน “SME Matching Day 2018

อ่านต่อ

12,230 total views, 7 views today

ภาพบรรยากาศผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

อ่านต่อ

155 total views, no views today

ภาพบรรยากาศการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาในเชิงลึก “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

อ่านต่อ

175 total views, no views today