• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

บุคลากรสถานบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ประกอบการ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

370 total views, no views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาด, การขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ

3,278 total views, no views today

เมื่ิอวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ผู้จัดการสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี Thai Bispa Day 2018 ณ ห้องบอลรูม อาคารไทยซีซีทาวเวอร์

อ่านต่อ

446 total views, no views today