• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คำปรึกษา นายอัครวัฒน์ ไทสิทธิพัฒน์ ผู้ประกอบการเครื่องดื่มผสมหญ้าหวาน

อ่านต่อ

309 total views, no views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมติดตามประเมินความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในอุดมศึกษาใหม่

อ่านต่อ

329 total views, 1 views today

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

อ่านต่อ

263 total views, 1 views today

นำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

อ่านต่อ

345 total views, 1 views today

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2561

อ่านต่อ

219 total views, no views today