• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

  เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะเดินทางเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจของวิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานประกอบการ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

อ่านต่อ

273 total views, no views today

ภาพบรรยากาศ โครงการจัดนิทรรศการ กิจกรรมลานถนนคนเดิน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 24 มกราคม 2561

อ่านต่อ

216 total views, no views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

อ่านต่อ

3,280 total views, no views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

15,065 total views, 7 views today

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและวางแผนในการจัดทำโครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

อ่านต่อ

186 total views, no views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านต่อ

169 total views, no views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ชาลีน เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้า ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14

อ่านต่อ

2,598 total views, no views today

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ ของสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านต่อ

15,132 total views, 7 views today