• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าประเมินศักยภาพการดำเนินงานรวมถึงการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

อ่านต่อ

204 total views, no views today