• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ภาพบรรยากาศ โครงการจัดนิทรรศการ กิจกรรมลานถนนคนเดิน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 24 มกราคม 2561

อ่านต่อ

222 total views, 1 views today

 ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา ภายนงาน Nu Open House 2017

อ่านต่อ

15,855 total views, 6 views today