• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

อ่านต่อ

263 total views, 1 views today

นำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

อ่านต่อ

345 total views, 1 views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร รับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อ่านต่อ

693 total views, 1 views today

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2561

อ่านต่อ

220 total views, 1 views today

  เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะเดินทางเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจของวิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานประกอบการ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

อ่านต่อ

273 total views, no views today

ภาพบรรยากาศ โครงการจัดนิทรรศการ กิจกรรมลานถนนคนเดิน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 24 มกราคม 2561

อ่านต่อ

217 total views, 1 views today

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

อ่านต่อ

3,280 total views, no views today

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

อ่านต่อ

472 total views, 1 views today