• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

รายงานความคืบหน้า {Progress report} งวดที่ 3 กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจได้เข้านำเสนอ รายงานความคืบหน้า {Progress report} งวดที่ 3 กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร

488 total views, 2 views today