• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่การพัฒนาระยะที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

    การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่การพัฒนาระยะที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Main Conference ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

598 total views, 2 views today