• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้ลงพื้นที่เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน

    ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้ลงพื้นที่เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ,สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ , สถานประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ,สถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน อ.เมือง จ.ตาก และ สถานประกอบการสุนทรีผ้าไทย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

 

3,216 total views, 1 views today