• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำยาสีฟันเด็ก บุปผาวัน ณ วิสาหกิจชุมชนยาสีฟันสมุนไพรบุปผาวัน จังหวัดนครสวรรค์

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำยาสีฟันเด็ก บุปผาวัน ณ วิสาหกิจชุมชนยาสีฟันสมุนไพรบุปผาวัน จังหวัดนครสวรรค์ โดยนักวิจัย นายจารุพงษ์ อุปละ ในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

 

343 total views, 1 views today