• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

พิธีปิดและนำเสนอผลงานภาพรวมในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

     ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้ดำเนินพิธีปิดและนำเสนอผลงานภาพรวมในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร

219 total views, 1 views today