• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

นำผู้ประกอบการเข้าร่วม Matching ในงาน “SME Matching Day 2017 มหกรรมจับคู่ดี SME แห่งชาติ”

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำผู้ประกอบการ 2 ราย คือ นางสาวปรารถนา ชื่นบางบ้า และ นายธวัชชัย พลายสาร เข้าร่วม Matching ในงาน “SME Matching Day 2017 มหกรรมจับคู่ดี SME แห่งชาติ” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รวมบริษัท 13 คู่ค้าชั้นนำของไทย ทั้งช่องทางค้าปลีก – ค้าส่งรายใหญ่ ช่องทางออนไลน์ และช่องทางต่างประเทศเข้าร่วมขยายธุรกิจ

3,416 total views, 1 views today