• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าประเมินศักยภาพการดำเนินงานรวมถึงการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางเข้าประเมินศักยภาพการดำเนินงานรวมถึงการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ พร้อมเตรียมการประเมินในรอบ 6 เดือน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

211 total views, 1 views today