• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2560

     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

2,302 total views, 1 views today