• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมประชุมการจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

     สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมการจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SC1-419 อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 4

297 total views, 1 views today