• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน(Internal Audit) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

    สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้จัดการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน(Internal Audit) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 206 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

786 total views, 3 views today