• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

     สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

334 total views, 1 views today