• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ความงามและสปาไทยสำหรับนักธุรกิจไทย

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ความงามและสปาไทยสำหรับนักธุรกิจไทย ในระหว่างวันที่ 27- 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องชัยนาทและห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ภาพบรรยากาศ no.01)

 

ภาพบบรยากาศ และภาพแสดงผลิตภัณฑ์

 

ภาพบบรยากาศ และภาพแสดงผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม

 

ภาพบบรยากาศ และภาพแสดงผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม

 

ภาพบบรยากาศ และภาพแสดงผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม

 ภาพบบรยากาศ และภาพแสดงผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม

364 total views, 1 views today