• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ผู้ประกอบการระดับ Start-up Company นายกรกฏ วะนะวิเชียร ผลิตภัณฑ์โปรตีนแท่งเพื่อสุขภาพ

ผู้ประกอบการระดับ Start-up Company นายกรกฏ วะนะวิเชียร ผลิตภัณฑ์โปรตีนแท่งเพื่อสุขภาพ เข้ารับคำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาด และการทำการตลาด ณ ห้องประชุม สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Related posts:

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560

จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

 ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา ภายนง…