• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ผู้ประกอบการระดับ Start-up Company นายกรกฏ วะนะวิเชียร ผลิตภัณฑ์โปรตีนแท่งเพื่อสุขภาพ

ผู้ประกอบการระดับ Start-up Company นายกรกฏ วะนะวิเชียร ผลิตภัณฑ์โปรตีนแท่งเพื่อสุขภาพ เข้ารับคำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาด และการทำการตลาด ณ ห้องประชุม สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

36,017 total views, 2 views today