• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

กิจกรรมชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560

ภาพกิจกรรมชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 สวนป่าเขากระยาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนพิษณุโลก-นครไทย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการฝึกอบรม NUSE Club Young Entrepreneurs (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE (ปล.จะมาอัพภาพเรื่อยๆนะค่า) #แค่วันแรกก็เข้มข้นแล้ว

249 total views, 1 views today