• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 211 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

(รูปบรรยากาศ No.01)

(รูปบรรยากาศ No.02)

(รูปบรรยากาศ No.03)

17,996 total views, 1 views today