• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ผู้ประกอบการ ระดับ start up company นางสาวนวหทัย สิงหศักดิ์ และนายมาโนช แข็งขัน เข้าปรึกษาเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

      ผู้ประกอบการ ระดับ start up company นางสาวนวหทัย สิงหศักดิ์ และนายมาโนช แข็งขัน เข้าปรึกษาเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดต่างประเทศ ณ สำนักงานสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

18,322 total views, 2 views today