• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาด, การขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

     ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริหารจัดการ ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาด, การขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่คุณภูกิจ สิทธิศักดิ์ ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทองชนิดแคปซูล ผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงานสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

3,279 total views, 1 views today