• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการแปรรูปและการตลาดสมุนไพรครั้งที 1/2561

         

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการแปรรูปและการตลาดสมุนไพรครั้งที 1/2561 ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร {Herbal City} โดยนายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

392 total views, 2 views today