• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

 ประมวลภาพ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Main Conference

    ประมวลภาพ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Main Conference ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

416 total views, 2 views today