• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมติดตามประเมินความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในอุดมศึกษาใหม่

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมติดตามประเมินความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในอุดมศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

329 total views, 1 views today