• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เวที เสวนา ในหัวข้อ Success story from I with l 2017 to Sustainable Partnership กวาวเครือขาว นาโนเจล

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมภายในงานได้จัดเวที เสวนา ในหัวข้อ Success story from I with l 2017 to Sustainable Partnership กวาวเครือขาว นาโนเจล สู่เครื่องสำอางสำหรับผู้หญิง โดย ดร.สุวิมล สุรัลโม และบริษัท เกร็ทเตอฟาร์มาทจำกัด และการ Pitching ในหมวดเครื่องสำอางและอาหารเสริม ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

 

137 total views, 1 views today