• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

     

     สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมชี้แจงผู้ประกอบการและพบที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม และภายในงานได้จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ให้แก้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ การพบนักวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการชี้แจงวิธีการนำผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

263 total views, 1 views today