• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2561

     เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ สถานประกอบการเครื่องสำอาง อำเภอพัฒนานิคม, สถานประกอบการแปรรูปฟักข้าว, สถานประกอบการเครื่องสำอาง อ.เมือง จังหวัดลพบุรี, สถานประกอบการแปรรูปจากเห็ด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง, สถานประกอบการเครื่องสำอาง อ.เมือง จ.ชัยนาท, สถานประกอบการปุ๋ย อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

220 total views, 1 views today