• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ภาพบรรยากาศ โครงการจัดนิทรรศการ กิจกรรมลานถนนคนเดิน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 24 มกราคม 2561

 

ดูภาพบรรยากาศทั้งหมด

217 total views, 1 views today