• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ Basic Banner and Digital Display Advertising” ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

3,253 total views, 1 views today