• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

    เมื่อวันที่ 2-3 เม.ย. 2561 ร่วมโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการจากสกอ.ทุกท่านที่ให้คำชี้แนะอันเป็นประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้ประกอบการต่อไปครับ

 

 

 

341 total views, 1 views today