• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์และขอพรผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ..ผู้จัดการสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ และบุคลากรเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์และขอพรผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคารพนับถือ ณ บริเวณสวนด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

213 total views, 1 views today