• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

บุคลากรสถานบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ประกอบการ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการ

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บุคลากรสถานบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ประกอบการ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการ …โดยผู้อำนวยการได้ให้พรแก่บุคลากรและผู้ประกอบการในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย

 

304 total views, 1 views today