• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง”

      สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่าย UBI ภาคเหนือตอนล่าง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง” ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2561 ณ เสม็ด ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

512 total views, 2 views today