• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมลูกข่าย ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรม YESIdea Challenge “Trainer”

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมลูกข่าย ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรม YESIdea Challenge “Trainer”

วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561″ ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร

304 total views, 1 views today