• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร “การทำธุรกิจจากการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์”

        สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน
หลักสูตร “การทำธุรกิจจากการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 6- 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม Main Conference ชั้น 1
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ดูรูปทั้งหมด

461 total views, 1 views today