• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ผู้ประกอบการระดับ Spin off company เข้าพบที่ปรึกษา อาจารย์บุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ

     นางสาวปราถนา ชื่นบางบ้าง ผู้ประกอบการระดับเข้าพบที่ปรึกษา อาจารย์บุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสำนักงานสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

18,043 total views, 3 views today