• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ปี พ.ศ. 2559-2560

     ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริหารจัดการฯ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ปี พ.ศ. 2559-2560 ที่จะเข้ารับการพิจารณาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP Premium และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอด ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

252 total views, 1 views today