• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รายภูมิภาค

                วันที่ 8 มิถุนายน 2561สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รายภูมิภาค โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค กับศูนย์กระจายสินค้าในระดับจังหวัดและอำเภอ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

251 total views, 1 views today