• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2561

          ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ดูรูปทั้งหมด

280 total views, 1 views today