• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2561

#กลุ่มอาหาร
๑. นางสาวพลอยนภัส เนตรเจริญกิจ ผลิตภัณฑ์ น้ำพริก Dean จังหวัด อุตรดิตถ์
๒. นางสาวสมัชญา โพธิ์แก้ว ผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดเชี่อม จังหวัด พิจิตร
๓. นางสาวมุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก ผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดอบกรอบ จังหวัด อุตรดิตถ์
๔. นางสาวกัลยรัตน์ ดาวเรือง ผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูป จังหวัด นครสวรรค์
๕. นางชูศรี ขุนพานิช ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป จังหวัด นครสวรรค์
๖. นางสาวดวงฤทัย เงินยวง ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบกล้วยไข่ จังหวัด กำแพงเพชร
๗. นายนพรุจ กลิ่นศรี ผลิตภัณฑ์ปลาช่อนป่น ปลาสร้อยป่น จังหวัด นครสวรรค์
๘. นางภาวนา เหล็กเพชร ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยอบน้ำผึ้งธัญพืช จังหวัด ตาก
๙. นายพัทธกฤษฎิ์ ภูจิโชติชยานันท์ ผลิตภัณฑ์ แยมส้มแม่สิน จังหวัด สุโขทัย
๑๐.นายซ๊าส อ่อนพุทธา ผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสขมดีวัว นองซัน จังหวัด นครสวรรค์
๑๑.นายขจรศักดิ์ๆ ฉิมสอน ผลิตภัณฑ์มะขามแช่อิ่ม จังหวัด พิจิตร
๑๒.นายทีฆายุ บุญคง ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน จังหวัด นครสวรรค์
๑๓.นายสมจิตร ทิพนัล ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป จังหวัด เพชรบูรณ์
๑๔.นางนุจรีย์ สังข์ทอง ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป(ผ่าเม็ด) จังหวัด เพชรบูรณ์
๑๕.นางสาวชนิษยา ไพรววรณ ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก จังหวัด พิจิตร
๑๖.นางสาวศศิกาณต์ ดวงดี ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นไก่แท้ จังหวัด นครสวรรค์

 

#กลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร
๑.นางสาวธีร์ ไทธรรมรักษา ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร จังหวัด พิษณุโลก
๒.นางสาวขนิษฐา เปี้ยสา ผลิตภัณฑ์เอสเซนส์บำรุงผิวน้ำแร่ ( Aqua Booster) จังหวัด ตาก
๓.นายสุทิน มาประกอบ ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด (Organic) จังหวัด อุตรดิตถ์
๔.นายส่งเสริม ภู่ทิพย์ ผลิตภัณฑ์แชมพูธรรมชาติใส่ใจ จังหวัด นครสวรรค์
๕.นายสุรพงศ์ จันทร์พงศาธร ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า/สมุนไพร (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) จังหวัด อุทัยธานี
๖.นายวิเชียร แสงพระเวษ ผลิตภัณฑ์พริกไทยสมุนไพรชงดื่ม จังหวัด พิจิตร
๗.นางกรกนก แพนคร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และสมุนไพร จังหวัด พิษณุโลก
๘.นางสุรีย์รัตน์ คุ้มแสง ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินตราคนยกธง จังหวัด นครสวรรค์
๙.นางนราธิป เตี่ยวนิช ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอม จังหวัด อุตรดิตถ์

#กลุ่มหัตถกรรม
๑.นางวรุณรัตน์ ณ นคร ผลิตภัณฑ์งานสร้อยหินสี จังหวัด ตาก
๒.นางจามจุรี สกุลรัตน์ ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาดินไทย จังหวัด ตาก
๓.นางฐายิต มงคลศิลป์ ผลิตภัณฑ์ แปรรูปเสื่อกก จังหวัด เพชรบูรณ์
๔.นายเอนก เสนาะจิตร ผลิตภัณฑ์ที่นวดนิ้วผักตบชวา จังหวัด สุโขทัย
๕.นายเจนวิทย์ จันทร์ไพรศาล ผลิตภัณฑ์โคมไฟ จังหวัดอุทัยธานี
๖.นางสำเนียง ขาวละมูล ผลิตภัณฑ์พรมเอนกประสงค์(รองเท้า) จังหวัดพิจิตร

427 total views, 1 views today